Nyheter

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer

Lediga tjänster

2018

Vi söker dig som är Leg. psykolog med KBT-inriktning
 
Arbetsplatsbeskrivning
 
Arbetsplatsen finns på Rosenlundsgatan och tjänsten är en projektanställning inom verksam-heten PLUS som ingår i enheten Framtid Stockholm. PLUS uppdrag är att stödja och kvalitets-säkra stadsdelsnämndernas arbete med strukturerat föräldraskapsstöd. Framtid Stockholm tillhör Socialförvaltningen och arbetar stadsövergripande med öppenvårdsinsatser för barn och unga.

Arbetsbeskrivning
 
I arbetsuppgifterna ingår att utbilda och handleda professionella samt delta i metodutveckling. Det dagliga arbetet är kreativt och varierande och där ingår även administration inom verk-samhetens uppdrag. Du kommer att arbeta med föräldraskapsstödsprogrammen ABC, Komet, Tryggare barn och Föräldraskap i Sverige. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är leg. psykolog med KBT-inriktning. Du ska ha god pedagogisk förmåga, vara flexibel, har lätt för att samarbeta och vara intresserad av forskning. Erfarenhet av föräldra-skapsstödsprogram är meriterande liksom erfarenhet av att arbeta med grupper.
 
Se hela annonsen här