Nyheter

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer

Nyheter

2019

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Mfof, har låtit göra en kartläggning av kommuners lokala förutsättningar för att arbeta med föräldraskapsstöd, genom intervjuer med tio kommuner. Komet nämns som den mest frekvent använda selektiva metoden och erbjuds i fem av tio intervjuade kommuner. Vidare lyfts föräldraskapsstöd fram som ett prioriterat område inom flera kommuner. Framgångsfaktorer för att kunna bedriva ett gott och effektivt arbete med föräldraskapsstöd är bland annat att det finns en dedikerad resurs som samordnar föräldraskapsstödet, att ha sammanställt en handlingsplan/ett styrdokument som tydliggör riktning och ansvar samt att ha en ordinarie budget för arbetet. Läs mer här

2018

PLUS på Twitter!

På vårt twitterkonto kan du uppdatera dig om aktuellt hos PLUS, om Komet och föräldraskapsstöd i stort. Välkomna att följa PLUS Framtid Stockholm, @PLUSsthlm 

Ny strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Regeringen har beslutat om en ny nationell strategi för stärkt föräldraskapsstöd. Syftet är att främja barns hälsa och utveckling. Strategin innehåller förebyggande stöd och stöd då problem uppstått. Den vänder sig till fler än barnets rättsliga föräldrar, som bonusföräldrar och närstående vuxna.

Ta del av rapporten här eller läs pressmeddelandet från regeringen här 

 

Forskning på iKomet. I ett samarbete mellan professor Pia Enebrink, professor Ata Ghaderi och fil dr Martin Forster på Karolinska Institutet utvärderas just nu effekten av iKomet, samt föräldrastödsprogrammet Family Check-up, i en randomiserad studie.

 

2016

Avtalet med Karolinska Institutet.
För att kunna tillgodose övriga kommuner har PLUS och Stockholms stad startat ett samarbete med Karolinska Institutet, KI, och Martin Forster. KI förvaltar programmen ABC och Komet för övriga kommuner och erbjuder en instruktörsutbildning.
Du kan läsa mer på www.ipsykologi.se/projekt/komet-abc eller www.forster.se/kometabc 
Eventuella frågor hänvisas till martin@forster.se

 

2015

2015-01-15 Socialstyrelsen presenterar Den nationella jämförelsestudien: ”Föräldrastöd minskar beteendeproblem hos barn”.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015januari/foraldrastodminskarbeteendeproblemhosbarn

 

2013

Komet tar debatten! Den 2 januari publicerades en debattartikel i Göteborgsposten med felaktiga uttalanden om Kometprogrammet.

Läs repliken här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2237034-grova-fel-om-kometprogrammet


Ett inlägg angående den mediala debatten om barnuppfostran (2013-11-20)

Det pågår just nu en medial debatt kring barnuppfostran. En åsikt som fått mycket utrymme och stor spridning i internationell media är att svenska barn är ouppfostrade. I diskussionen utgår man från att det bästa sättet att få väluppfostrade barn är att korrigera eller säga till dem mer. Det finns dock inget forskningsstöd för den tesen, tvärtom. De flesta som kommer till föräldragrupper för att få hjälp med att minska bråk i familjen har redan försökt att sätta gränser, säga till på skarpen och höja rösten. De har testat de vanliga uppfostringstrategierna - men inget av detta har fått barnet mer villigt att samarbeta.

De föräldrastöd som i flera studier visat sig effektiva för att minska bråk och utagerande beteende vilar istället på andra principer. Framförallt så betonas vikten av en god relation präglad av värme, fokus på det som fungerar och tid tillsammans. Lika viktigt enligt forskningen är dock att föräldrar väljer sina strider samt minskar skäll och negativ attityd till barnet. Detta är inte alltid lätt men något att sträva efter - snarare än att bli strängare. I flera stora forskningsstudier kan vi se att denna typ av föräldraskap minskar konflikter och problembeteenden hos barnet samt ökar deras sociala kompetens.

Vi vill belysa denna forskning som motvikt i den allmänna debatten om barnuppfostran. Vi befarar att den kan förvärra situationen för de familjer som behöver hjälp med bråk hemma, eftersom ökat antal tillsägelser kan skapa onda cirklar som försämrar situationen för både föräldrar och barn.

Tobias Rasmussen, leg. psykolog
Kajsa Lönn Rhodin, leg. psykolog
Maria Lalouni, leg. psykolog
Ulla-Britt Sirkka, specialpedagog
Monica Hammarberg, pedagog
Anna Mautner, leg. psykolog
Johanna Enö Persson, leg. psykolog