Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer

Information om utbildningen

Handledarutbildning Komet i förskolan

Det är viktigt att du som anmäler dig har praktisk möjlighet att gå utbildningen samt handleda pedagoger.

Du behöver själv ordna med förskoleavdelningar att handleda. I utbildningen ingår att handleda en avdelning under varje termin.

Alla pedagoger inom avdelningen behöver delta och deltagandet ska vara frivilligt.
 

Komet i förskolan omfattar

- Fem heldagar (termin 1) och två heldagar (termin2) under utbildningsåret

- Inläsning av material

- Handleda och utbilda pedagoger under två terminer, 9 x 2,5 timme/termin

Parallellt med din egen utbildning kommer du att handleda/utbilda pedagoger enligt schema.
Exempel:
Vecka 1 Egen utbildningsdag
Vecka 2 Handleda på förskolan, träff 1
Vecka 3 Handleda på förskolan, träff 2
Vecka 4 Egen utbildningsdag
Vecka 5 Handleda på förskolan, träff 3
Och så vidare.....

Ditt schema bifogas när du blir antagen till kursen.

Mellan utbildningstillfällena kommer ni att prova de nya verktyg och förhållningssätt som ingår i utbildningen.

Kostnaden för utbildningen är 20 000 kronor.