Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer

Information om programmet

Handledarutbildning Komet i förskolan

Utbildningen riktar sig till dig som i din yrkesroll som psykolog, förskollärare, socionom eller annan profession har en handledande funktion mot förskolor.

 Målgrupp för programmet

Komet i förskolan är ett program med särskilda insatser för barn med beteendeproblem. Vissa av insatserna riktar sig mot barngruppen som helhet. Du kommer att handleda pedagoger som arbetar med barn i förskolan.

Bakgrund

Barn med utagerande beteende kan få svårt att klara skolan och socialt umgänge och det finns risk att problemen förvärras under uppväxten. Internationell forskning visar att det går att identifiera barn i riskzonen tidigt och förebygga allvarligare problem genom stödprogram riktade till föräldrar och pedagoger.