Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer


Komet i förskolan

Komet ger dig verktyg att förbättra kommunikationen mellan barn och vuxna!
Komet är ett svenskt program för att förbättra kommunikationen mellan barn och vuxna. KOMET står för KOmmunikationsMETod. Komet riktar sig till föräldrar och pedagoger som har hand om barn med utagerande beteende. Barn med utagerande beteende kan få svårt att klara skolan och socialt umgänge och det finns risk att problemen följer med under uppväxten och expanderar. All forskning på området stöder vikten av att tidigt förebygga beteendeproblem.

Om du idag har en handledande funktion mot förskolor kan du utbilda dig till handledare inom Komet i förskolan. Under fliken: Information om utbildningen till handledare, finner du den information du behöver för att kunna anmäla dig.

Artikel om Komet i tidningen Förskolan