Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer


Information om utbildningen

 Handledarutbildning - SkolKomet

Vi vänder oss till dig som är specialpedagog, lärare eller arbetar inom elevhälsan och som inom ramen för din anställning har möjlighet att kontinuerligt handleda lärare inom din egen och/eller andra skolor.Om du efter utbildningen uppfyller certifieringskraven blir du certifierad Skolkomet handledare vilket innebär att du
- självständigt kan utbilda och handleda pedagoger i SkolKomet
- får ett intyg på att du själv kan handleda utan egen handledning från utbildningsansvarig
- får tillgång till påfyllnadsutbildning/Boosters mot en avgift
- får tillgång till powerpointpresentationer samt uppdaterade manualer mot en avgift
- får handledning av utbildningsansvarig om behov skulle uppstå mot en avgift

Kursupplägg
Du kommer att få utbildning av oss vid åtta tillfällen samt handleda en grupp på minst fyra lärare vid 18 tillfällen à tre timmar parallellt med din utbildning under två terminer. Du handleder din ”gamla” lärar-/pedagoggrupp vid ett tillfälle samt utbildar en nygrupp vid åtta tillfällen. Detta innebär att du behöver avsätta tid, både för dig och för dina lärare/pedagoger. Du kommer också behöva avsätta tid för föräldrasamtal och klassrumsobservationer. Därför är det viktigt att förankra arbetet hos skolledningen.

Kursprogram
Termin 1: Under termin 1 utbildas du av oss vid fem tillfällen och träffar din lärar-/pedagoggrupp vid åtta tillfällen. Du får du grundläggande utbildning i metod och teori samt handleder och utbildar lärare enligt Kometmanualen.
Termin 2: Under termin 2 två utbildas du av oss vid tre tillfällen. Du fördjupar dina teoretiska kunskaper och vi fokuserar betydligt mer på handledarrollen.

Arbetssätt
Under SkolKomet-utbildningen ska du parallellt med din utbildning handleda en egen grupp av mellan fyra-åtta pedagoger. Detta är en nödvändighet för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. Pedagogerna i din grupp ska ha valt ut en elev i sin klass som uppvisat någon typ av svårigheter i klassrummet, till exempel utagerande beteende, svårigheter med koncentrationen och/eller uthållighet.

Det kan vara bra att utbilda ett helt arbetslag i metoden samtidigt. Då har fler i omgivningen samma synsätt och lärarna kan stötta varandra i arbetet. I de yngre åldrarna kan lärare och fritidspersonal välja ett barn tillsammans att arbeta med. I de äldre åldrarna kan ett arbetslag arbeta krig tre-fyra elever, en eller två lärare tillsammans tar huvudansvar kring ett barn. Förutom träffarna med dig behöver lärarna/pedagogerna också tid för att läsa igenom manualen (ca 30 minuter per tillfälle).

Certifieringskrav
För att du ska bli certifierad handledare för SkolKomet krävs att du
- visar en filmsekvens under handledningen termin 1
- lämnar in godkänd teoritentamen
- kan uppvisa grundläggande handledarfärdigheter under videohandledning på termin 2
- uppfyller närvarokraven.

Vad kostar det?
Utbildningen kostar 20 000 kr för båda terminerna. I kursavgiften ingår manualer för dig och dina lärare under utbildningen. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Utbildningen hålls av Komet inom Stockholms Stad, Socialförvaltningen.