Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer


Information om utbildningen

Information om gruppledarutbildningen Komet 3-11år

Utbildningens upplägg och innehåll
 
Gruppledarutbildningen omfattar sex utbildningsdagar under två terminer (5+1 dagar).
På förmiddagen ges föreläsning i helgrupp och på eftermiddagen handledning i mindre grupper. Parallellt med utbildningen leder man en föräldragrupp per termin.
Under utbildningen får du lära dig principerna i Kometmetoden samt kännedom om inlärningsteori och beteendeanalys för utagerande beteenden i familjer.
Handledningen har tyngdpunkt på praktiska övningar och träning av gruppledarfärdigheter.


För att gå utbildningen till gruppledare krävs att
 

 • du arbetar med föräldrar till barn 3-11år eller med familjer
 • du har en gruppledarkollega att leda föräldragrupp med (ni går utbildningen tillsammans eller du leder med en tidigare utbildad i Komet 3-11 år)
 • din chef tar del av villkoren för utbildningen och sänder in sitt samtycke
 • du har möjlighet att förbereda rekrytering av intresserade föräldrar till gruppen och därefter genomföra föräldragruppen enligt den planering som ges inför utbildningsstart 
   

Kostnad

För dig som är anställd inom Stockholm stad är utbildningen kostnadsfri under 2015.
 

Tidsåtgång

Tidsåtgången för utbildning och handledning, leda föräldragrupp under 11 veckor med för- och efterarbete samt inläsningstid, beräknas i genomsnitt vara ca 10 timmar per vecka under utbildningstiden.


Certifiering

Efter avslutad utbidlning blir du certifierad gruppledare i Komet 3-11 år om du:

 • har full närvaro på alla utbildningsdagar
 • leder föräldragrupp parallellt med utbildningen, en föräldragrupp per termin
 • visar inspelad film från föräldraträff på handledning
 • får godkänt på inlämningsuppgift
 • lämnar in en film för certifiering under andra terminen