Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer


Information om programmet

Bakgrund
Barn som tidigt uppvisar ett normbrytande beteende löper större risk att hamna i framtida svårigheter som psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.
All forskning på området stöder vikten av att tidigt förebygga beteendeproblem. Komet är ett evidensbaserat svenskt program i föräldraskapsstöd som har utvecklats i offentlig verksamhet inom Preventionscentrum i Stockholm, idag PLUS. Komet stöder sig på internationell forskning om samspel mellan förälder och barn. Grunden för Komet är kognitiv beteendeterapi (KBT) och social inlärningsteori.

Målgrupp för Kometprogrammet
Komet föräldraskapsstöd erbjuds föräldrar som upplever att de ofta hamnar i konflikt och bråk med sitt barn och har svårt att hantera situationen på ett bra sätt.

Innehåll
Komet syftar till att förbättra samspelet och minska konflikterna mellan förälder och barn. Komet bidrar till att stärka relationen mellan förälder och barn, förbättra kommunikationen och stötta föräldrar i ett lugnare och tryggare föräldraskap.

Gruppledarutbildning - Komet 3-11år
Komet erbjuder en utbildning för att leda föräldragrupper riktade till föräldrar med barn i åldern 3-11år.
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med föräldrar eller familjer.

Är du intresserad och vill läsa mer