Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer


Information om utbildningen

Information om gruppledarutbildning Komet 12-18 år

Innehåll
Gruppledarutbildningen omfattar fem utbildningsdagar under två terminer. Utbildningen ges i form av föreläsning i helgrupp och handledning i mindre grupper. Parallellt med utbildningen leder du en föräldragrupp.

Under utbildningen får du lära dig principerna i Kometmetoden, kännedom om inlärningsteori och beteendeanalys med fokus på samspelet i relationen ungdom och förälder. Handledningen omfattar praktiska övningar och gruppledarfärdigheter.


För att gå Komet 12-18 år krävs att:

  • du arbetar med familjer med barn i åldrarna 12-18 år
  • du har en gruppledarkollega att leda grupp med, antingen en som utbildar sig samtidigt som du eller en som redan är utbildad i Komet 12-18 år
  • din chef tar del av villkoren för utbildning och meddelar sitt samtycke
  • du har möjlighet att förbereda rekrytering av föräldrar till gruppen och därefter genomföra gruppen enligt den planering som ges inför utbildningsstart


Kostnad
För dig som är anställd i Stockholm stad är utbildningen kostnadsfri under 2015.


Tidsåtgång
Du behöver avsätta ca 10 timmar/vecka under utbildningstiden.  Det inkluderar utbildningsdagar, föräldraträffar (8 + 1 uppföljningsträff) med för- och efterarbete, inläsningstid.


Certifiering
Efter avslutad utbildning blir du certifierad gruppledare i Komet 12-18 år om du:

  • har full närvaro på fyra utbildningsdagar
  • leder föräldragrupp parallellt med utbildningen
  • visar inspelad film från föräldraträff på handledningen
  • får godkänt på inlämnad instuderingsuppgift
  • får godkänt på inlämnad certifieringsfilm