Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer


Information om programmet

Information om Komet 12-18 år

Bakgrund
Barn som tidigt uppvisar normbrytande beteende löper större risk att utveckla problem som psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Forskning på området visar att det är av stor vikt att förebygga beteendeproblem. Komet är ett evidensbaserat program i föräldraskapsstöd som har utvecklats inom Stockholm stad. Komet har stöd i internationell forskning om samspel mellan föräldrar och barn samt bygger på inlärningsteori och KBT.

Målgrupp
Komet 12-18 år vänder sig till föräldrar som har barn mellan 12 och 18 år med normbrytande beteende och där det uppstår tjat, bråk och konflikter i hemmet.

Innehåll
Komet 12-18 år syftar till att stärka relationen mellan förälder och ungdom. De olika momenten i programmet handlar om att förbättra samspelet, minska konflikter, förbättra kommunikationen, lösa problem samt ge stöd till föräldrar att utöva ett lugnare föräldraskap.

Gruppledarutbildning
PLUS erbjuder utbildning till gruppledare i Komet 12-18 år, verksamma inom Stockholms stad. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med familjer med barn i åldrarna 12-18 år. För intresserade som arbetar i någon annan kommun än Stockholms stad ansvarar Karolinska Insitiutet för utbildning. Var god se mer information på www.forster.se/kometabc