Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer

Komet för gruppledare inriktning 12 - 18 år

Gruppledarutbildning Komet för föräldrar till ungdomar 12-18 år.

Syfte med programmet
Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina tonåringar och har svårt att hantera detta. Vårt mål är att kunna erbjuda familjer en utbildning i metoder som har starkt vetenskapligt stöd för att minska bråk och konflikter och förbättra relationen mellan barn och föräldrar. Grunden för programmen är Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Hur går det till?
Utbildningen till gruppledare ges av PLUS centralt i Stockholm. Utbildningen riktar sig enbart till anställda inom Stockholms stad. För anställda i andra kommuner eller landsting se mer information på www.forster.se/kometabc

När nya gruppledare utbildas har de en egen föräldragrupp parallellt med utbildningen till gruppledare. Utbildningen pågår under två terminer. Den första terminen ges fyra heldagars utbildning med föreläsningar på förmiddagen och handledning på eftermiddagen och den andra terminen en halvdags utbildning.

Till första utbildningstillfället ska varje deltagare ha rekryterat föräldrar till en grupp som startar med sin första träff mellan det första och det andra utbildningstillfället. På detta sätt kommer gruppledare under utbildning att hela tiden omedelbart få praktiskt utföra det som lärs ut vid utbildningstillfällena.

Varje deltagare måste därför ha en partner att leda grupp med som antingen går utbildningen samtidigt eller redan är certifierad gruppledare i Komet 12-18 år. Under utbildningen kommer deltagarna att hålla i två föräldragrupper efter varandra.