Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer


iKomet familjeguideutbildning 3-12 år

iKomet är ett internetbaserat program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta. Programmet består av 7 sessioner över 10 veckor. Föräldrarna går hela utbildningen via familjewebben.se och får läsa, svara på frågor, reflektera och göra hemuppgifter. Forskning visar på goda resultat av iKomet. Målgruppen är framförallt de som av olika anledningar har svårt att delta i en Komet föräldragrupp. Med föräldrar menar vi alla för barnet viktiga nära vuxna relationer, t.ex. bonusföräldrar, släktingar som tar stort ansvar för barnet, osv. För ytterligare information om programmet se http://www.kometprogrammet.se/forskning

Hur går det till?
Familjeguideutbildningen omfattar en och en halv utbildningsdag under en termin och riktar sig till dig som är utbildad gruppledare för Komet 3-11 år. Först går du en dags utbildning för att sedan guida en förälder genom programmet. Sedan följs detta upp med en halv utbildningsdag. Som familjeguide kommer du att kunna erbjuda iKomet till föräldrar. Du överser då hur det går för föräldrarna och ger återkoppling och motiverar dem via familjewebben under programmets gång. iKomet går också att använda som komplement när en förälder missat en träff i Komet 3-11. Då kan föräldern gå just den träffen på internet.

Kriterier för att bli familjeguide:

  • Utbildad gruppledare inom Komet 3-11
  • Datorvana

Kostnad och tidsåtgång
Kostnaden för utbildningsdagar och material under utbildningen samt support och tillgång till familjewebben är inte bestämd för 2014. För dig som är anställd inom Stockholm stad är utbildningen kostnadsfri under 2014.

Tidsåtgången för utbildning och guidning av en förälder beräknas vara ungefär 18 timmar.

Certifieringsvillkor

  • Medverkar vid de 1,5 dagarnas utbildning.
  • Guidar en förälder genom hela programmet.
  • Följer personuppgiftslagen (PuL)
  • Använt Kometprinciperna och uppmuntrat, hjälpt och guidat föräldern

När nästa familjeguideutbildning går av stapeln sker anmälan via http://plusportalen.se