Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer

Information om utbildningen

Gruppledarutbildning Förstärkt Komet

Gruppledarutbildning i Förstärkt Komet 3-11 riktar sig till dig som är certifierad gruppledare i Komet 3-11 och arbetar med familjer inom socialtjänsten eller BUP. Programmet används idag bland annat som en insats inom socialtjänsten. Utbildningen syftar till att certifiera gruppledare i Förstärkt Komet 3-11 år.

Kursupplägg
Kursen omfattar fem heldagar. Datum för dessa kommer att presenteras på den här sidan så snart lokalerna är bokade. Tidsåtgången för utbildning, handledning, gruppträffar och individuella träffar, för- och efterarbete och inläsning beräknas i genomsnitt vara ca 12 timmar per vecka under utbildningstiden. Tidsåtgången varierar mycket beroende på storlek i föräldragruppen och antal hembesök.

Arbetssätt
På förmiddagarna träffas vi i helgrupp och på eftermiddagarna delar vi upp oss för handledning i smågrupper. Parallellt med den teoretiska utbildningen ska du tillämpa momenten i en egen föräldragrupp och ha individuella kontakter med föräldrarna.

1. Fördjupad teori/praktik för förstärkt Komet och beteendeanalys. Introduktion till manualen för förstärkt Komet.

2. Gruppledarfärdigheter. Fokus på behandlarrollen och den individuella kontakten med föräldrarna; hembesök, motiverande samtal, målformulering med mera. I momentet ingår handledning utifrån videoinspelningar och checklistor.

3. Konflikt- och stresshantering. Utbildning och träning i specifika konflikt- och stresshanteringsstrategier samt ilskehantering.

Behörighetskrav
Utbildad gruppledare i Komet för föräldrar med barn 3-11 år (minst 1 termin)

Hur blir man certifierad gruppledare i förstärkt Komet?
Certifieringskrav
Hålla en föräldragrupp/individuella kontakter med minst fyra föräldrar under en termin.
- Närvaro på minst fyra av fem utbildningsdagar.
- Godkänt på inlämningsuppgifter.
- Deltagande i videohandledning.
- Inlämning av 1 videofilm/gruppledarpar.

Vad kostar det?
Samtliga utbildningsdagar, workshops och material kostar 13 000 kr.