Nyheter

2021-10-04: Vill du delta i en Kometgrupp för föräldrar hösten 2021?
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer


Förstärkt Komet för gruppledare

Vad är förstärkt Komet?

Förstärkt Komet 3-11 är ett program i föräldraskapsstöd som riktar sig till familjer där föräldrarna av olika skäl kan behöva extra stöd för att tillgodogöra sig innehållet i en Kometkurs. Det är en vidareutveckling av Komet 3-11 och innehåller tilläggskomponenter för att hjälpa föräldrarna att genomföra programmet. Depression, stress och ADHD är exempel på svårigheter hos föräldrarna som i internationell forskning konstaterats försämra effekten av sedvanlig föräldrautbildning. Programmet har ett mer flexibelt format för att kunna anpassas till varje förälders specifika behov.

Innehåll

I programmet ingår, förutom de komponenter som finns i föräldrautbildningen för 3-11 års-grupper i Komet, stress- och ilskehantering samt arbete med planering av vardagen.