Nyheter

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer

Forskning

Alfredsson, E (2015). Att vara förberedd när stormen kommer – Om deltagande i och effekter av ledarledda grupper för föräldrar med äldre barn och tonåringar. Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.

Denna licentiatexamensuppsats visar att ungdomsföräldrar som deltar i föräldrastödsgrupper rapporterar fler psykosociala svårigheter än föräldrar i allmänhet. Fem föräldrastödsprogram undersöktes och jämfördes också, där Komet var ett av dem.  Komet var det program som fick störst positiva effekter, både på kort och längre sikt.

 

Den nationella jämförelsestudien

Socialstyrelsen beslutade 2008 att genomföra en nationell jämförelsestudie av fyra föräldraskapsstödsprogram, där KOMET ingick, samt en självhjälpsbok. Örebro Universitet fick i uppdrag att genomföra studien och resultaten, som publicerades 2014, visar att barnens beteendeproblem minskar och att föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap efter deltagande i ett föräldrastödsprogram. Förbättringarna gällde alla de fyra studerade programmen, och effekterna kvartstod både ett och två år senare. KOMET fick störst effektstorlek (d=.63), men skillnaderna mellan de olika föräldrastödsprogrammen var mindre vid ett- och tvåårsuppföljningen.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19594/2014-11-12.pdf)

 

Skol-Komet
Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet av Martin Karlberg
Läs utvärderingen här

 

Internet-based parent management training: A randomized controlled study, 2012
Utvärdering av web-Komet av Pia Enebrink, Jens Högström, Martin Forster, Ata Ghaderi
Läs artikeln här

 

Effektutvärdering av förstärkt Komet, januari 2013
Utvärderingen har genomförts vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet. Rapporten är skriven av Jenny Jakobsson, socionom och projektledare för utvärderingen. Martin Forster, Fil. Dr och leg. Psykolog har bidragit med statistiska analyser.
Läs utvärderingen här

 

Clinical Significance of Parent Training for Children with Conduct Problems
I den här artikeln undersöks klinisk signifikans inom Komet och även andra föräldrastödsprogram. Klinisk signifikans handlar om vilken betydelse t ex Komet har för barn i deras vardag och liv. Man undersöker hur stor del av de som får ta del av Komet som blir helt "återställda" eller så pass förbättrade att detta leder till en stor skillnad till det bättre i vardagen för barnen.
Läs artikeln här

 

Single Case studie om skolKomet
Martin Forster och Julia Zyto - Komet för lärare en experimentell fallstudie 2010

 

UPPSALA UNIVERSITET
When Cheap is Good
- Martin Forsters doktorsavhandling 2010

 

UPPSALA UNIVERSITET
Psykologexamensuppsats

av Piret Kams och Gabriella Seppälä 

En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem

 

STOCKHOLMS UNIVERSITET
Psykologexamensuppsats

av Tove Hultman-Boye

Ungdomars, ledares och föräldrars upplevelser av ‘KOMET för föräldrar till ungdomar 12-18 år

 

MITTUNIVERSITET
Magisteruppsats

av Hetty Rooth

“Mamma vann, hon klarade allt!”: Barns upplevelser av föräldrastödsprogrammet Komet.

 

Om “Komet för föräldrar till ungdomar 12-18 år”
Under våren 2007 gjordes en kvalitativ C-uppsats om Komet 12-18. Den bygger på djupintervjuer av föräldrarna med fokus på hur de upplevde utbildningen. Den heter “Att leva ett liv - inte vinna ett krig. En kvalitativ studie om beteendeterapeutisk föräldrautbildning- UngdomsKomet”. Den är skriven av Vuokko Erman och Susann Svensson vid Ersta Sköndal högskola. Klicka nedan för att ladda hem uppsatsen.

C-uppsats 10p Kvalitativ studie

 

Nedan finns länkar till två rapporter om utvärderingar av Komet för lärare:

Utvärdering av Komet för lärare
Utvärdering av Komet för lärare till elever med ADHD eller DAMP

 

Klicka nedan för att ladda ner rapporterna Rapporter om “Komet för föräldrar till barn 3-11 år”


Forskningsrapport om KOMET för föräldrar


Verksamhetsutvärdering av KOMET för föräldrar

 

Den först utbildningsomgången av Komet för föräldrar till ungdomar 12-18 år gick av stapeln hösten 2006. Denna omgång fick drygt 80 föräldrar och 18 gruppledare svara på omfattande skriftliga utvärderingar om vad de tyckte om programmet och hur det hade hjälpt deras ungdomar. Nedan finns en sammanfattning av vad föräldrar och gruppledare tyckte.

Att leva ett liv - inte vinna ett krig

Sammanfattning av utvärdering hösten 2006

 

Andra intressanta rapporter

En grund för att växaRelaterade filer för nerladdning